MLL -organisaation historia

Mannerheimin Lastensuojeluliiton historia viestittää liiton ensisijaiseksi missioksi rakentaa Suomen ja lastemme tulevaisuutta, tehtävänään edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Suomen asukasluku oli vuonna 1920 kolmisen miljoonaa asukasta ja noin kolmasosa oli alle 15-vuotiaita. Suuri osa hallinnonaloista, mukaan luettuna Suomen sosiaalihuolto, eivät olleet vielä valmiita – niitä vasta korjattiin ja rakennettiin. Puutteesta kärsiminen oli lapsien keskuudessa laajalle levinnyttä. Lapsikuolleisuus oli myös yleistä – lapsista jopa joka kymmenes kuoli vauvaiässä.

  • “Työn määränpäänä olkoon, että jok’ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi”.

Nämä kenraali Mannerheimin vuonna 1920 lausumat sanat kutsuivat Suomalaisia mukaan kehittämään ja parantamaan lasten oloja yhteistyön voimin. Mannerheimilla kerrottiin olevan lapsiperheitä kohtaan sydämellinen ja syvä ymmärrys ja hän toimivat lukuisilla tahoilla lasten sekä nuorten hyväksi. Hänen sanansa kantavat tänäkin päivänä tärkeää sanomaa. Hyvä hoiva ja kannustava koti ovat jokaiselle tärkeää – meistä jokainen ansaitsee turvallisen kodin, asiantuntevaa hoitoa ja onnellisen lapsuuden.

Mannerheimin Lastensuojeliiton työtä ja sanomaa lähdettiin viemään eteenpäin monien haasteiden ja vaikeuksien kautta. Suomen kansalaisten usko tiedonjaon, valistuksen sekä yhteistyön erehtymättömään voimaan voimautti sekä kannusti tämän tärkeän työn etenemistä ja kasvua.

Sophien myötätuntoinen sydän

Sophie Mannerheim, sairaanhoitajana työskentelevä Marsalkka Mannerheimin sisar oli huolissaan äideistä, jotka olivat ahdingossa yksin pienten lastensa kanssa. Hän perusti yhdistyksen 1917, joka auttoi äitejä lapsineen hädässä. Sophie sai avustuksena Ruotsista rahasumman. Tämän rahan avulla hän osti Helsingin Kalliosta, Toiselta Linjalta kiinteistön. Vuonna 1918 äitien turvakoti aloitti toimintansa näissä tiloissa.

Sophie Mannerheim alkoi heti tositoimiin ja loi maaliskuussa 1918 ryhmän, joka alkoi yhdessä työstää ja miettiä konkreettisia keinoja parantaa maan lastensuojeluongelmia. Kouluneuvos Erik Mandelin toimi tämän työryhmän keskeisenä ja kantavana henkilönä ja puolitoista vuotta ryhmän ensimmäisen kokoontumisen jälkeen Mandelin julkaisi lastensuojeluohjelman. Tämä oli edistysaskel lastensuojelua edistävälle työlle ja painotti ennaltaehkäisevän työn ensisijaista tärkeyttä.

Keulakuvana Kenraali Mannerheim

Lastensuojeluohjelma oli erittäin laaja, sisältäen mm. erilaisten laitosten sekä neuvolaverkoston luomisen. Sophien veli, Kenraali Mannerheim oli aluksi epäröivä suunnitelman suhteen, kun Sophie Mannerheim ja Erik Mannerheim työryhmineen esittelivät hänelle suunnitelman. Kun mukaan suunnitelmaa eteenpäin viemään lähti lastentautien asiantuntija, dosentti Arvo Ylppö, sai liitto tarvitsemaansa voimaa toiminnan aloittamista varten siipiensä alle.

Vuoden 1920 syksyllä toimintaa suunnitteleva ja eteenpäin vievä ydinryhmä oli kenraali Mannerheimin luona. Keskustelun aiheena oli tällä kertaa maan lastenhoidon tilanne. Ryhmä päätyi yhdessä perustamaan kansalaisjärjestön, jonka päätarkoituksena oli se, että järjestöön voisivat kuulua kaikki.

1920 – Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustetaan

Järjestö sai nimekseen Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto kenraalin kotona Helsingissä Mariankadulla pidetyssä perustavassa kokouksessa 4.10.1920. Mannerheim ei hyväksynyt aluksi ehdotusta siitä, että liitto saisi hänen nimensä. Hän kuitenkin suostui lopulta, sillä toivomus nimestä oli muiden osanottajien yksimielinen.

Lastenlinna siirrettiin myös liiton perustamisen myötä MLL:n hallintaan ja se uudistettiin lastensairaalaksi, joka toimi samanaikaisesti myös lastenhoidon opetuslaitoksena ja siellä järjestettiin mm. sairaanhoitajille ja kätilöille kursseja.

Tärkeää ja laajaa toimintaa

Valitustyön kautta saavutetut hygienian kohottaminen, imetys ja asuntojen parantaminen olivat liiton ensimmäiset tehtävät. Arvo Ylpön mielestä tärkein tehtävä oli imeväisyyskuolleisuutta vastaan taistelu. Lastenlinna, joka toimi tuohon aikaan yksinäisten äitien turvakotina, siirtyiMLL:n omistukseen ja järjestö kehitti ja paransi sen toimintaa laajalti

Järjestölle laadittiin Mandelinin ja Ylpön toimesta laaja ohjelma, organisaatio suunnitelma ja säännöt. Keskusjärjestö ja paikallisosastot muodostivat liiton ja nämä olivat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka sitoutuivat noudattamaan liiton ohjelmaa. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.